நடிகர் ரஞ்சித் டாக்டர் ராமதாஸ் முன்னிலையில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் இணைந்தார்

சென்னை

நடிகர் ரஞ்சித் டாக்டர் ராமதாஸ் முன்னிலையில் பா.ம.கவில் இனைந்தார் !!

பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மருத்துவர்.அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் மட்டுமே தமிழகத்திற்கான சிறந்த திட்டங்கள் மற்றும் மக்கள் நலனுக்கான கொள்கைகள்வைத்துள்ளார் என கூறி இன்று நடிகர். ரஞ்சித் அவர்கள் பாமகவில் இணைந்தார்.

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *