பெண்கள் பயன்படுத்தும் Sanitary Napkins மீதான 18% GST வரியினை முழுமையாக விலக்கு அளிக்க உதவிய அமைச்சர் D.ஜெயக்குமாருக்கு பெண்கள் வாழ்த்து !!

தமிழகம்

பெண்கள் பயன்படுத்தும் Sanitary Napkins மீதான 18% GST வரியினை முழுமையாக விலக்கு அளிக்க உதவிய அமைச்சர் ஜெயக்குமாரை Sanitary Napkins பயன்பாடு குறித்து ஆராய்ச்சி செய்தும், பெண்களுக்கிடையே அது கறித்தான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வரும் இராணி மேரிக் கல்லூரி உதவிப் பேராசிரியை Dr. ஈஸ்வரி ரமேஷ் அவர்கள் இன்று நேரில் சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தார்

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *