திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தனது கொளத்தூர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து 20 லட்சத்தை கொளத்தூர் மாநகராட்சி பள்ளி கட்டிட பணிக்காகவும், பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்!!

தமிழகம்

  • திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தனது கொளத்தூர் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து 20 லட்சத்தை கொளத்தூர் மாநகராட்சி பள்ளி கட்டிட பணிக்காகவும், பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார். ஏழைப் பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு கல்வி உபகரணங்களையும் தொகுதி ஏழை மக்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்டங்ககளையும் வழங்கினார்

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *