அலங்கரிக்கப்பட்ட சவப்பெட்டியில் கலைஞரின் உடல் மருத்துவமனையிலிருந்து கோபாலபுரம் சென்றது!!

தமிழகம்

அலங்கரிக்கப்பட்ட சவ பெட்டியில் கலைஞர் கருணாநிதியின் உடல் காவேரி மருத்துவமனையில் இருந்து கோபாலபுரம் இல்லத்துக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *